top of page
  • Writer's pictureMatilda Kivinen

Case Premix | Premixin satsaa inhimilliseen johtamiskulttuuriin

Premix on vuonna 1980 perustettu suomalainen perheyritys, joka kehittää sähköä johtavia muoveja ja muita funktionaalisia muovimateriaaleja kansainvälisille markkinoille. Yksi Premixin strategisista osaamisalueista liittyy ihmisten johtamistaitojen kehittämiseen. Premix on myös asettanut yhdeksi vastuullisuuslupaukseksi sen, että jokainen Premixin esihenkilö on sertifioitu ihmisjohtaja. Premixillä halutaan vahvistaa hyvää ihmisten johtamisen ja ihmisiin vaikuttamisen kulttuuria, joka tukee tuloksellista tekemistä sekä parantaa henkilöstön hyvinvointia ja työntekijäkokemusta. Näitä tavoitteita kohti lähdettiin matkaamaan yhdessä Certified Human Leader -ohjelman avulla. Yhteinen matka inhimilliseen johtamiseen käynnistyi esihenkilöporukalla elokuussa 2022. Matkan aikana perehdyttiin inhimilliseen ihmiskäsitykseen yhdeksän ulottuvuuden avulla. Hybridimallilla toteutettu oppimispolku mahdollisti esihenkilöiden itsereflektiota, itseopiskelua, ryhmäkeskusteluja sekä yhteisiä valmennuspäiviä ihmisyyden ulottuvuuksien sekä johtamiskulttuurin parissa.


Vajaan vuoden kuluttua startista kaikki Premixin Suomessa toimivat esihenkilöt olivat sertifioituja ihmisjohtajia


Noin seitsemän kuukauden kestävän matkan aikana kukin esihenkilö perehtyi yhdeksään inhimillisen ihmiskäsityksen teemaan digitaalisella itseopiskelualustalla. Sen lisäksi matkaa rikastettiin yhteisillä keskusteluilla esihenkilöiden kokoontuessa yhteen sekä pienryhmissä että koko esihenkilöporukan työpajoissa.


Palautteen mukaan matkalla arvokkaimmaksi koettiin pysähtyminen annettujen tärkeiden teemojen äärelle, ja erityisesti pohdinnat ja keskustelut muiden esihenkilöiden kanssa koettiin arvokkaiksi. Esihenkilöiden ymmärrys ihmisten erilaisuudesta käyttäytymismalleineen kasvoi ja matkan varrella saadut työkirjat ja arjen konkreettiset työkalut koettiin myös hyödyllisiksi.

”Oli aivan huikeaa lukea ja kuulla esihenkilöidemme oivalluksista sekä digitaalisella oppimisalustalla että yhdessä jaetuissa, avoimissa ja luottamuksellisissa, keskusteluissa.” - HR Director Mari Lippojoki, Premix.
”Monipuoliset sisällöt olivat antoisia, digitaalista oppimisalustaa oli helppo käyttää ja innostus digialustalla pysyi yllä. Pienryhmäkeskustelut ovat olleet hyödyllisiä, koska ryhmät koostuivat eri taustoilla olevista kollegoista, joiden kanssa ei luonnollisesti arjessa tule käytyä tällaisia keskusteluja.” - Business Director, Prexelent and Marketing, Jyrki Taiminen, Premix

Inhimillinen johtaminen on liiketoiminnan menestymisen edellytys


Yhteinen matka inhimilliseen johtamiseen vahvisti Premixin esihenkilöiden keskinäistä luottamustamme ja tutustumista toisiinsa sekä vahvisti yhtenäistä johtamiskulttuuria. Yksi suurimmista oivalluksista ryhmässä liittyi keskeneräisyyden oivaltamiseen - onhan elämä jatkuvaa oppimista. Ja yksi mieleenpainuvimmista lausahduksista lienee: ”Kun tulet tietoiseksi, tulet vastuulliseksi”. Näillä opeilla matka kohti inhimillistä ihmisjohtamista Premixillä jatkuu.Jos olet kiinnostunut esihenkilöiden sertifioinnista ihmisjohtajiksi, ole yhteydessä meihin:


info (at) certifiedhumanleader.com

Comments


bottom of page