top of page
ED8A2347.jpg
ED8A2347.jpg

Certified Human Leader

Moderni johtajuus on ihmisten johtamista liiketoiminnan johtamisen rinnalla. Hyvässä ihmisten johtajuudessa on tärkeää kohdata ihmiset ihmisinä ja mahdollistaa liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

Tulevaisuudessa johtajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvavat kyky luoda ja ylläpitää luottamusta, rakentaa yhteenkuluvuuden tunnetta sekä innostaa ja tukea oppivuutta ja luovuutta. 

Certified Humal Leader ™️ (CHL) on moderni digitaalinen johtamisen kehittämisen ohjelma, joka tuo organistaatiosi esihenkilöt yhteen ihmiskeskeisen johtamisen äärelle.
 

Palvelu tarjoaa pysyvän muutoksen kohti parempaa  johtajuutta oivalluttavan ja reflektoivan lähestymistapansa ansiosta. Muuttamalla toimintaan vaikuttavia asenteita ja uskomuksia saadaan aikaan johtamisen muutos, joka tukee hyvinvointia ja parantaa liiketoiminnan edellytyksiä.

Avoin Certified Human Leader
-ryhmä käynnistyy 21.10.2024

Ilmoittaudu mukaan helmikuussa käynnistyvään avoimeen Certified Human Leader -ryhmään, jossa pääset reflektoimaan omaa johtamisen ihmiskäsitystäsi sekä tutustumaan muiden ryhmäläisten pohdintoihin. Ohjelma tarjoaa linssit havaita ja tulkita johtamistilanteita uudella tavalla yllättävissäkin ihmisten johtamistilanteissa.
 

Avoin ryhmä toteutetaan virtuaalisesti sisältäen digitaalista oppimista sekä neljä ryhmäkeskustelua videotapaamisena. Ohjelma kestää viisi kuukautta. Aikainvestointi ohjelmaan on noin 10-15 tuntia. Ryhmä starttaa mikäli vähimmäisosallistujamäärä täyttyy. Osallistumismaksu 599€ + alv.

IMG_0334_1_edited.jpg

Moderni johtamisen kehittämisen ohjelma

Certified Human Leader ohjelma kestää noin kuusi kuukautta. Valitse organisaatiollesi sopivin palvelupaketti itsenäisestä työskentelystä osittain ohjattuun työskentelyyn.

Ohjelma palkitsee osallistujan Ihmisten johtaja -sertifikaatilla. Mikäli suurin osa esihenkilöistä suorittaa ohjelman hyväksytysti myönnetään organisaatiolle ihmiskeskeisen johtamisen sertifikaatti.

Ohjelma haastaa olemassa olevaa ajattelua ja organisaatiossa vallitsevaa ihmiskäsitystä sekä varmistaa rakentavan vuoropuhelun esihenkilöiden välillä siitä millaista on johtaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Miten kehitysohjelma etenee?

Certified Human Leader™️ -ohjelma mahdollistaa yhteisöllisen johtamisen kehittämisen

Ohjelma rakentuu ohjatusta digitaalisesta työskentelystä ja valintanne mukaan sitä voidaan rikastuttaa pienryhmätyöskentelyllä ja valmennuksilla. Keskeisessä roolissa on vuoropuhelu ja oppiminen kollegoilta sekä opitun arkeen vieminen.

Ohjelman kesto on noin puoli vuotta. Matkan aikana käydään läpi Milestonen ihmiskäsityksen ulottuvuudet reflektoiden opittua omaan johtamiseen. Johtamisen ihmiskäsityksen kirkastamisen lisäksi esihenkilöt käyvät ohjatusti keskustelun siitä, miten johtamiskulttuuria voidaan vahvistaa.

Olemme jakaneet ihmiskäsityksen yhdeksään osa-alueeseen, joista jokainen sisältää kolme oppimista ohjaavaa tasoa:

  • Teoriataso (mindset)

  • Taitotaso (skillset)

  • Tehtävä arkeen (toolset)


Valmennuksen hyödyt sinulle ja yhteisöllesi ovat seuraavat:

  • Opit tarkastelemaan kriittisesti omaa ja työyhteisösi kulttuuria ohjaavia ihmiskäsityksiä.

  • Opit havainnoimaan, miten nämä käsitykset suuntaavat sekä omaa että yhteisösi johtamista.

  • Omaksut konkreettisia työkaluja uudistaa sekä omaa että yhteisösi toimintaa ohjaavia ihmiskäsityksiä.

  • Kehityt taidoissasi johtaa sekä omaa että yhteisösi toimintaa.

ED8A2419_1.jpg

Nosta ihminen johtamisen agendalle

Ympäristömme epävarmuus, valtavat globaalit haasteet ja jatkuvat muutokset luovat johtajuudelle paineita saada jokainen ihminen tuomaan parhaansa ongelmien ratkaisuun. Inhimillinen johtajuus on kokonaisvaltaista johtamista, joka nostaa esiin ihmisissä halun tehdä parhaansa. 


Annamme  esihenkilölle linssit havaita ja tulkita johtamistilanteita uudella tavalla yllättävissäkin ihmistenjohtamistilanteissa sekä toimivia tapoja johtaa muuttuneessa työympäristössä.  Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kulttuuria, jossa ihminen nähdään ihmisenä ja kohdellaan häntä sen mukaisesti.

On aika nostaa ihminen johtamisen agendalle. 

Valitse organisaatiollesi sopivin palvelupaketti

1

CHL Itseohjautuvasti

Valitse Certified Human Leader itseohjautuvasti jos haluat joustavuutta.

 

Paketti sisältää digitaalisen  johtamiskulttuurin kehittämisen sekä työkaluja arkeen.

Kesto 4-6 kuukautta.
Toteutus: Itseohjautuvaa ja yhteisöllistä digityöskentelyä.
Vertaistuki muista osallistujista.

 

Hinta*: 399 € / hlö + alv
 

2

CHL Ohjatusti

Valitse Certified Human Leader ohjatusti, mikäli haluat joustavuuden lisäksi yhteisiä tilaisuuksia ja ohjausryhmän tuen projektin hallintaan.

Paketti sisältää digitaalisen  johtamiskulttuurin kehittämisen ohjelman ohjaavalla otteella, työkaluja arkeen sekä keskusteluohjeet esihenkilöryhmän pohdintoja varten.

Kesto 4-8 kuukautta.
Toteutus: Virtuaalinen Kick Off ja ryhmäkeskustelut.
Yhteenvedot ja ohjausryhmät ryhmäkeskusteluiden löydöksistä.


Hinta*: 599 € / hlö + alv

3

CHL Coachatusti

Valitse Certified Human Leader ohjelma sekä nimetty coach, mikäli haluat varmistaa pysyvän muutoksen johtamiskulttuuriin.

Paketti sisältää digitaalisen johtamiskulttuurin kehittämisen ohjelman valmentajan johdolla, työkaluja arkeen ja keskusteluohjeet esihenkilöryhmän pohdintoja varten.

Kesto 6-8 kuukautta.
Toteutus: Kick Off, ryhmäkeskustelut ja valmentajan ohjaus sekä digitaalisesti että livenä. Ohjausryhmät ryhmäkeskusteluiden löydöksistä. Räätälöidyt työpajat.

Hinta: Pyydä tarjous.

* Ryhmän koko vähintään 10 henkilöä. Ohjelma soveltuu myös tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja työnjohtajille.

bottom of page