top of page
Ihmiskäsitys

Palvelukuvaus - Certified Human Leader 

Certified Human Leader™️ on moderni digitaalinen johtamiskulttuurin kehittämisen ohjelma, joka tuo organisaatiosi esihenkilöt yhteen johtamisen ihmiskäsityksen äärelle. Kirkastamalla johtamisen ihmiskäsitystä saavutetaan pysyvästi parempaa ja inhimillisempää johtamista. Ohjelman keskiössä ovat esihenkilöiden itsereflektio johtamisen ihmiskäsityksen tiimoilta sekä vertaistuki toisilta osallistujilta. Kun ihmiskäsitys muuttuu, myös työyhteisön kulttuuri muuttuu.

 

Ohjelma herättelee ajattelua teoria- ja taitotasolla sekä tarjoaa konkreettisia työkaluja ja tehtäviä opitun arkeen viemiseksi. Matkan aikana esihenkilö oppii tarkastelemaan johtamistilanteita ihmiskäsityslinssien läpi: mitä parhaimmaillaan ymmärrys ihmisestä voisi tuoda johtamiseen arjen eri tilanteissa.

Certified Human Leader -ohjelma sisältää johtamisen ihmiskäsityksen nykytila-arvion ja yhdeksän oppimismoduulia. Valitusta ohjelman laajuudesta riippuen myös ryhmäkeskusteluja ja yhteisiä työpajoja. Sisältöosiot rakentuvat esihenkilön itsetuntemuksen ja -reflektion kautta tiimin toiminnan johtamisen tasolle. Ohjelman keskiössä on omien kokemuksien jakaminen ja reflektointi yhdessä muun esihenkilöryhmän kanssa. Tutustu tarkempaan ohjelman kuvaukseen alta.

bottom of page