top of page
IMG_0290_1.jpg

Johtamiskulttuuri ja sosiaalinen vastuu

Organisaatioiden sosiaalisen vastuun merkitys on kasvussa. Yhä kovenevassa osaajamarkkinan kilpailussa voittajina selviävät yritykset, jotka onnistuvat rakentamaan ihmiskeskeisen kulttuurin, jossa työntekijät voivat hyvin ja haluavat tehdä parhaansa.

Työntekijöiden hyvinvointi sekä työyhteisön monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio (DEI = Diversity, Equity, and Inclusion) ovat jo useassa organisaatiossa nostettu johdon agendalle.

Certified Human Leader -johtamiskulttuurin muotoiluohjelma johtaa mahdollisuuteen hakea organisaatiokohtaista People-First Leadership Culture sertifiointia.

Sertifiointi on julkinen tunnustus organisaation inhimillisestä johtamiskulttuurista, jossa ihminen nostetaan johtamisen keskiöön. Sertifioimalla organisaatiosi todistat myös ympäröivälle maailmalle, että teillä johdetaan hyvin ja ihmiset kohdataan ihmisinä.

Uudenlainen johtamisen sertifikaatti

Haluatko, että hyvä ihmisten johtaminen näkyy myös organisaatiosi ulkopuolelle?

Henkilökohtainen sertifiointi

CHL -ohjelma sertifioi osallistujat inhimillisiksi 

ihmisten johtajiksi.

Yrityskohtainen sertifiointi

Mikäli riittävä osuus organisaationne esihenkilöistä ovat sertifioituneet, myönnetään yrityskohtainen
People-First Leadership Certificate

Jatkuva johtamisen kehittyminen

Johtamisen kehittäminen on prosessi.  Tarjoamme myös koko työyhteisön kehitysohjelmia.

bottom of page