top of page
  • Writer's pictureVisitor Author

Case Elomatic | Inhimillinen johtaminen kehittämisen keskiössä

Elomatic Oy on noin tuhat henkilöä työllistävä perheyritys, joka tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille. Elomaticin pitkän historian aikana on muotoutunut johtamiskulttuuri, jossa arvostetaan työntekijöitä. Inhimillistä johtamista haluttiin tukea myös esihenkilöiden kehittämisen muodossa, joten Elomatic käynnisti esihenkilövalmennuksen Certified Human Leader -ohjelman parissa.


Ihmisten arvostus ja kohtelu ratkaisee


"Meidän missiomme on edistää hyvinvointia, sillä suunnittelemme ratkaisuja ympäristön ja ihmisten hyväksi." Näin kertoo Elomaticin henkilöstöjohtaja Marja Salenius-Ranki. Hän on vastannut Elomaticin henkilöstöasioista kahdeksan vuotta. Elomatic toimii Suomen lisäksi myös Puolassa, Intiassa, Saksassa ja Kanadassa. Hän kertoo, että Certified Human Leader -valmennus toteutettiin esihenkilöille ensin Suomessa, mutta hyvien kokemusten myötä suunnitelmissa on valmennuksen laajentaminen muihin maihin.


Nyt valmennukseen osallistui noin kuusikymmentä Elomaticin esihenkilöä. Marja kertoo, että Certified Human Leader -kokonaisuuden sisällöt tuntuivat heti tärkeiltä ja ne liittyivät läheisesti Elomaticin arvoihin.


Aloitimme matkamme vuosina 2020-2021 koko henkilöstön arvodialogilla, jonka aikana kiteytimme Elomaticin arvot ja lisäsimme ymmärrystä siitä, mitä ne tarkoittavat työssämme. Lisäksi viime syksynä kokoonnuimme johtamisviestinnän teemojen äärelle.

Ihminen kehittämisen keskiössä


Elomatic tarjoaa asiantuntijaosaamista ja siksi ihminen ja osaaminen ovat toiminnan keskiössä: ihminen ja ihmiskäsitys ovat tärkeitä työn tulosten kannalta. Pohjimmiltaan johtamiskulttuurimme on pehmeä ja toimintamme luonteen takia ihmisten arvostaminen on keskeistä. Ihmiskäsityksen eri osa-alueita tarkastellessamme havaitsimme monia aihealueita, joiden vahvistaminen on meille oleellista, Marja Salenius-Ranki kertoo.


Marja sanoo uskovansa vahvasti valmennuksen teemoihin, koska ne antavat hyviä eväitä kaikkeen keskinäiseen vuorovaikutukseen Elomaticilla.


Myönteisiä kokemuksia digitaalisesta johtamisen kehittämisestä


Valmennuksen vastaanotto oli positiivinen, ja valmennuksen myötä arjen työhön on saatu paljon hyödyllisiä työkaluja.


Ihmiskäsityksen syventäminen on tuonut vahvistusta omaan toimintamme ja yrityskulttuurimme kehittämiseen.

Sisällön eri elementit tukivat kiinteästi toisiaan ja antoivat mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen osallistujien kesken.


Koko valmennus toteutettiin digitaalisesti. Virtuaalinen työskentely on koettu luontevaksi ja toimivaksi. Joustavuus on tässä oleellista – esimerkiksi yhteisiä työpajoja voitiin toteuttaa ketterästi.


Johtoryhmä vahvasti mukana


Elomaticin johtoryhmä osallistui myös työskentelyyn aktiivisesti.


Johdon mukanaolo on todella tärkeää. Näin johto osoittaa, että me Elomaticissa olemme kaikki kehitystyössä mukana ja johdon esimerkki vahvistaa kaikkien motivaatiota.

Marja kertoo, että valmennuksen osallistumiseen täytyy varata aikaa. Hänen mielestään tämä on hyvä asia ja itse asiassa yksi askel tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä tavoin valmennuksen ydin sisäistetään ja sen eri teemat ja osa-alueet tulevat yhteiseksi omaisuudeksi. Siksi tietty vaivannäkö on juuri oikea tekijä vaikuttavuuden kannalta.


Ihmisyyden pohtiminen ja insinöörit


Marja kertoo, että valmennus otettiin oikein hyvin vastaan. Hän naurahtaa, että on yllättävääkin, kuinka myönteisesti insinöörit ovat suhtautuneet tällaisiin ihmisyyteen liittyviin pohdiskeluihin.


Tärkeintä on, että osallistujat ovat ottaneet valmennuksen sisällöt käyttöön. Työn tuottamat virikkeet ja toimintatavat, työkirjat ja muut valmennuksen käytännölliset mallit ovat arkisen työmme tukena. Certified Human Leader -valmennus antaa Marjan mukaan avaimia kaikille osallistujille. Ei ole vaarallista, vaikka kaikki eivät olisi yhtä aktiivisia kuin toiset: jokainen osallistuja saa silti varmasti virikkeitä työnsä kehittämiseksi.


Valmius prosessoida


Osa osallistujista on myös hyvin avoimesti heittäytynyt pohtimaan kaikkea sitä merkityksellisyyttä, jota omassa ja yhteisessä työssä on. Tämä on tuottanut paljon myönteistä esihenkilötyöhön korona-ajan ilmiöiden keskellä.


Hybridityö tuo lisää haasteita johtamiseen jatkossakin. Monipuoliset työnteon muodot lisääntyvät varmasti myös tulevaisuudessa. Certified Human Leader -valmennus tukee hybridityötä ja antaa vahvistusta esihenkilötyöhön, kun yhä suurempi osa vuorovaikutuksesta tapahtuu verkossa. Ihmiskäsityksen ulottuvuuksien kautta esihenkilöiden valmius prosessoida oman työn perusteita voi vahvistua hyvinkin paljon. Marjan mukaan Elomaticissa on tavoitteena vahvistaa arvojohtamista. Ihmiskäsitykseen syventyminen on tähän aivan erinomainen väline.


Valmennuksen sisällöt tukevat hyvin arvojamme, joita ovat ”tahdomme kehittää ja kehittyä”, ”menestymme yhdessä” ja ”olemme luotettavia”. Ihmiskäsitys-kokonaisuus pitää yllä arvokeskustelua hyvällä tavalla.

Teoriaa ja käytäntöä


Marjan mukaan valmennuksessa on käytännöllisten virikkeiden ohella myös teoriaa on sopivasti. Asiapohjaisia perusteita on tärkeä tuoda esille, jotta osallistujat havaitsevat, että valmennussisältöjen taustalla on vahva faktapohja. Tämä tukee omakohtaista ymmärtämistä, avartaa näköaloja ja luo uskottavuutta.


Marja kertoo suosittelevansa valmennusta, kun tavoitteena on vahvistaa yrityksen johtamiskulttuuria ja ihmisten arvostamista. Aivan erityisesti valmennusta voi suositella esihenkilötyön tukemiseksi. Tuloksena on yhteinen kieli, joka luo yhteisen viitekehyksen ja pohjan esihenkilötyölle.

Inhimillinen johtaminen on tulevaisuudessa liiketoiminnan elinehto


Marja kertoo, että HR-tiimin voimin valmennuksen teemoja tullaan nostamaan esille jatkossakin. Hyviä asioita ei ole syytä unohtaa ja toisaalta investoinnin hyödyt kannattaa maksimoida.


Marjan näkemyksen mukaan ihmiskäsitys ja ihmisyys työelämässä tulevat koko ajan tärkeämmiksi. Tulevaisuudessa ihmisten hyvinvointi ja siihen panostaminen nousee työelämän keskiöön.


Työelämän monet ulkoiset haasteet sekä kiire ja muutokset edellyttävät esihenkilöiltä vahvaa ihmisosaamista. Kun kilpailu osaajista kiristyy, johtamisen ja esihenkilötyön laatu on yrityksen huipputärkeä kilpailutekijä. Se, miten ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan, ratkaisee. Tämä työ ei koskaan tule valmiiksi, vaan jatkuu yrityksen arjessa joka päivä. It is a never ending story, Marja sanoo lopuksi.


Jos olet kiinnostunut esihenkilöiden sertifioinnista ihmisjohtajiksi, ole yhteydessä meihin:

info (at) certifiedhumanleader.com
Haastattelun toteutus: Jyrki Laine

Yorumlar


bottom of page