top of page
Johtamisen ihmiskäsityksellä tuloksekasta johtamista

Pysyvästi parempaa johtamista johtamisen ihmiskäsityksen avulla

Certified Human Leader™️

Sertifioidu
ihmisten johtajana

Certified Human Leader™️ (CHL) on moderni digitaalinen johtamiskulttuurin kehittämisen ohjelma, joka tuo organisaatiosi esihenkilöt yhteen johtamisen ihmiskäsityksen äärelle.

Kirkastamalla johtamisen ihmiskäsitystä saavutetaan pysyvästi parempaa ja inhimillisempää johtamista. Kun ihmiskäsitys muuttuu, myös työyhteisön kulttuuri muuttuu.

Moderni johtamisen kehitysohjelma

Kilpailu osaajista kiihtyy. Voittajina selviävät organisaatiot, jotka onnistuvat rakentamaan ihmiskeskeisen johtamiskulttuurin, jossa työntekijät voivat hyvin ja haluavat tehdä parhaansa. Jokaisessa organisaatiossa on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys, joka vaikuttaa vallitsevaan kulttuuriin. Me autamme työyhteisöjä muuttamaan johtamiskulttuuriaan tekemällä työtä esihenkilöiden ja johtajien ihmiskäsityksen kanssa. 

Ihmisten johtamisen laatusertifikaatti

Certified Human Leader -ohjelma
ohjaa osallistujat tarkastelemaan omaa ihmiskäsitystään yhdeksän työelämän kannalta keskeisen ihmisyyden ulottuvuuden kautta. Ohjelma sertifioi osallistujat inhimillisiksi ihmisten johtajiksi. Myös organisaatio voi hakea ihmiskeskeisen johtamiskulttuurin sertifikaattia.

BookCover.png

Näe ihminen, haasta ihmiskäsityksesi

- Rakenna parempaa johtajuutta -kirja

Haluatko syventää johtamistaitojasi ja edistää inhimillisempää työkulttuuria?

Näe ihminen, haasta ihmiskäsityksesi - Rakenna parempaa johtajuutta" -kirja ravistelee vanhentuneita ihmisuskomuksia tarjoten uudenlaisen näkökulman ihmisten johtamiseen. Kirja keskittyy ihmisen merkitykseen työelämässä ja johtamisessa, tarjoten samalla konkreettisia työkaluja ihmisten johtamiseen ja auttaen lukijaa tarkastelemaan omassa työyhteisössään vallitsevia ajattelumalleja.

ED8A2347.jpg

Tarinamme

Milestone syntyi vuonna 2002 kahden ihmisen kohtaamisessa, jossa yhdistävänä tekijänä oli palo muuttaa työelämää inhimillisempään suuntaan. Kantavana ajatuksena oli kokemuksen tuoma usko siihen, että kun ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän tekee parhaansa.

 

Missiomme on muuttaa työelämän ihmiskäsitys inhimilliseksi. Pysyvä johtamisen muutos tapahtuu ihmiskäsitystä muuttamalla. Kaikki johtamisen onnistumiset ja epäonnistumiset voidaan johtaa siihen käsitykseen ihmisestä, jota tiedostaen tai tiedostamatta toteutat.

Vuodet ovat vierineet ja olemme saaneet kulkea kohti tätä unelmaa mahtavien  asiakkaidemme kanssa. Jokainen vuosi on tuonut rinnallemme yhä uusia ja uusia asiakkaita, jotka jakavat saman vision: tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset joissa osataan rakentaa ihmislähtöistä kulttuuria.

 

Tehtävämme on edelleen kirkas, 
palo sisällämme suuri ja matka jatkuu...  

 

Kuuntele tästä tarina IHMISENÄ OLON VAIKEUDESTA.

Clients
VR
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Premix
yle-logo.png
Tapaus
Pentik
Santander Consumer Finance
HKScan_logo.png
Elomatic_logo.gif

Ihmiskeskeistä johtamista kehittävät asiakkaamme

Asiakkailta kuultua

”Tämä oli paras valmennus 20 vuoteen. 
Ei yhtään turhaa, vain puhetta ihmisestä”

Esihenkilö

Media-ala

Contact
bottom of page