top of page
inhimillinen johtaja

Webinar 21.3.
Whyhuman perceptioneat culture for breakfast and strategy for lunch? 

Inhimillinen johtaja -webinaarisarja

Järjestämme neljän webinaarin sarjan inhimillisen johtamisen teemoista. Luvassa puheenvuoroja sekä tieteen että työelämän huipulta, konkreettisia esimerkkejä oikeasta elämästä sekä arjen vinkkejä siihen, miten inhimillisempää työelämää rakennetaan.


Webinaareissa syvennytään inhimilliseen johtamiseen muun muassa seuraavien kysymyksien avulla:
Miksi ihmiskäsitys syö kulttuurin aamupalaksi ja strategian lounaaksi? 
Miten tunneälystä, keskeneräisyyden hyväksymisestä ja vastuullisuudesta tehdään strategian työntövoima?
Onko viisas johtaja aina inhimillinen?

Miten vahvuus määritellään uudelleen inhimillisessä johtamisessa?
Miksi radikaaliin luovuuteen tarvitaan pölyttyneiden ihmisuskomusten ravistelua?

Johtamise-ihmiskasitys.png

Do you know what kind of human perception your culture embodies?

Every organization has either consciously or unconsciously adopted some kind of concept of people. It affects everything we do and shapes the company culture. When developing company culture and management culture, it doesn't matter what kind of person is trusted in your organization.

Come and hear what kind of human understanding leads to better job satisfaction and operational productivity. At worst, an unhealthy perception of people causes a decrease in motivation, inefficiency and outsourcing of responsibility. When a person is treated as a person, they do their best.

In the webinar on 21.3. at 8:30-9:30 a.mwe ourselves
Led by Elina Aaltolainen-Harjuoja
 among others:

What the hell is human perception?

Culture embodies the prevailing perception of people

 How do you put a person at the center of corporate culture?

Human understanding of people is the most important ability of a future leader. Come and hear how the prevailing perception of people affects management at its best, improving job satisfaction and efficiency.
At worst, an unhealthy perception of people causes a decrease in motivation, inefficiency and outsourcing of responsibility. When a person is treated as a person, they do their best. The perception of people in the organization - whether conscious or unconscious - affects management and the employee experience.

Every organization has adopted some kind of concept of people. The prevailing perception of people can be seen in the organization's culture, both in structures, guidance, operating methods and in how we treat each other in everyday life. 

When developing company culture and management culture, it doesn't matter what kind of person is trusted in your organization.

It's time to put people at the center of management. Permanent change to management culture is achieved by changing the human perception of management. When the perception of people changes, the culture of the work community also changes.  

Webinaarin asiantuntijat:

Webinaarin asiantuntijat:

VirpiWalden.png

Elina Aaltolainen-HarjuojaMilestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja ja ylimmän johdon valmentaja johdattelee aihetta: Inhimillinen johtaja,  johtajan vahvuuden uudelleen määrittelyn tarpeeseen.

 

Pia Westman, Suomen Punainen Risti, Veripalvelun johtaja syventyy alustuksessaan itsetuntemuksen tärkeyteen ihmisten johtamisessa.

 


Virpi Walden, Tampereen Energian henkilöstöjohtaja jakaa kokemuksiaan, miten esihenkilöiden itsetuntemusta ja inhimillistä johtamista vahvistettiin osana toimintamalli muutosta.

PiaWestman.png

In the webinar on 21.3. at 8:30-9:30 a.mwe ourselves
Led by Elina Aaltolainen-Harjuoja
 among others:

What the hell is human perception?

Culture embodies the prevailing perception of people

 How do you put a person at the center of corporate culture?

Human understanding of people is the most important ability of a future leader. Come and hear how the prevailing perception of people affects management at its best, improving job satisfaction and efficiency.
At worst, an unhealthy perception of people causes a decrease in motivation, inefficiency and outsourcing of responsibility. When a person is treated as a person, they do their best. The perception of people in the organization - whether conscious or unconscious - affects management and the employee experience.

Every organization has adopted some kind of concept of people. The prevailing perception of people can be seen in the organization's culture, both in structures, guidance, operating methods and in how we treat each other in everyday life. 

When developing company culture and management culture, it doesn't matter what kind of person is trusted in your organization.

It's time to put people at the center of management. Permanent change to management culture is achieved by changing the human perception of management. When the perception of people changes, the culture of the work community also changes.  

Webinaarin asiantuntijat:

Webinaarin asiantuntijat:

JenniSpannari.png

Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja, kulttuuristrategi ja ylimmän johdon valmentaja kertoo puheenvuorossaan miten organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys vaikuttaa johtamiseen parhaimmillan parantaen työpäiväkokemuksia ja työn tehokkuutta. Organisaatiossa vallitseva, joko tiedostettu tai tiedostamaton ihmiskäsitys on ehkä suurin työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.


Jenni Spännäri, CoHumansin tutkimusjohtaja ja valmentaja johdattaa pohtimaan, miten viisaus voi toimia inhimillisen johtajuuden paradigmana, ja miten viisautta voidaan organisaatioissa kehittää ja mitata. Spännäri on kokenut valmentaja. mutta myös viisaustutkija, joka kehittää organisaatioista inhimillisesti kestävämpiä tutkittuun tietoon nojaten.

In the webinar on 21.3. at 8:30-9:30 a.mwe ourselves
Led by Elina Aaltolainen-Harjuoja
 among others:

What the hell is human perception?

Culture embodies the prevailing perception of people

 How do you put a person at the center of corporate culture?

Human understanding of people is the most important ability of a future leader. Come and hear how the prevailing perception of people affects management at its best, improving job satisfaction and efficiency.
At worst, an unhealthy perception of people causes a decrease in motivation, inefficiency and outsourcing of responsibility. When a person is treated as a person, they do their best. The perception of people in the organization - whether conscious or unconscious - affects management and the employee experience.

Every organization has adopted some kind of concept of people. The prevailing perception of people can be seen in the organization's culture, both in structures, guidance, operating methods and in how we treat each other in everyday life. 

When developing company culture and management culture, it doesn't matter what kind of person is trusted in your organization.

It's time to put people at the center of management. Permanent change to management culture is achieved by changing the human perception of management. When the perception of people changes, the culture of the work community also changes.  

Webinaarin asiantuntijat

MillaKokko.png

Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja, kulttuuristrategi ja ylimmän johdon valmentaja alustaa teemaa herätellen ajatuksia johtamisen ihmiskäsityksen vaikutuksesta luovuuden toteutumiseen organisaatioissa.

 

Milla Kokko, Aalto Yliopiston, Senior Specialist Radical Creativity jakaa ajatuksiaan radikaalista luovuudesta ja siitä miksi radikaali luovuus on yksi tärkeimmistä taidoista liiketoiminnan onnistumisen kannalta. Radikaali luovuus vaatii kykyä ja halua sietää riskejä, joskus jopa kaoottisilta tuntuvien kokonaisuuksien hyväksymistä, mutta parhaimmillaan se vauhdittaa organisaatioiden uudistumista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

In the webinar on 21.3. at 8:30-9:30 a.mwe ourselves
Led by Elina Aaltolainen-Harjuoja
 among others:

What the hell is human perception?

Culture embodies the prevailing perception of people

 How do you put a person at the center of corporate culture?

Human understanding of people is the most important ability of a future leader. Come and hear how the prevailing perception of people affects management at its best, improving job satisfaction and efficiency.
At worst, an unhealthy perception of people causes a decrease in motivation, inefficiency and outsourcing of responsibility. When a person is treated as a person, they do their best. The perception of people in the organization - whether conscious or unconscious - affects management and the employee experience.

Every organization has adopted some kind of concept of people. The prevailing perception of people can be seen in the organization's culture, both in structures, guidance, operating methods and in how we treat each other in everyday life. 

When developing company culture and management culture, it doesn't matter what kind of person is trusted in your organization.

It's time to put people at the center of management. Permanent change to management culture is achieved by changing the human perception of management. When the perception of people changes, the culture of the work community also changes.  

Webinaarin asiantuntijat:

AnnaSalmi.png

Elina Aaltolainen-HarjuojaMilestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja, kulttuuristrategi ja ylimmän johdon valmentaja alustaa päivän teemaan syventymällä johtamisen ihmiskäsitykseen ja kulttuurin muotoiluun. Kulttuuria joko kehitetään tai se kehittyy. Vain systemaattisella työllä organisaatiokulttuuri voidaan muotoilla toimimaan strategian työntövoimana.


Anna Salmi on Posti Group:in SVP People, Communications and Sustainability. Hän keskustelee alustuspuheenvuorossaan Elinan kanssa siitä, miten johtoryhmäläisten tunneäly, keskeneräisyyden hyväksyminen ja vastuullisuus vaikuttavat strategian toteutumiseen. 

Register to webinar

I'm signing up for the webinar!

Valise alta mihin webinaareihin haluat osallistua

Thanks for signing up!

inhimillinen johtaja.png
bottom of page