top of page
IMG_0007_1_1_edited.jpg

Webinaari 29.5.
Inhimillisyyden aikakausi
-
miksi juuri nyt on aika puhua organisaation ihmiskäsityksestä?

Johtamise-ihmiskasitys.png

Tiedätkö millaista ihmiskäsitystä kulttuurinne ilmentää?

Elämme maailmassa, jossa toimintaympäristön muutokset ovat pysyvä osa arkea. Työympäristöjen ongelmat monimutkaistuvat ja työntekeminen pirstaloituu monipaikkaisuuden ja -kanavaisuuden myötä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Työelämän jatkuvat muutokset luovat johtajuudelle paineita saada jokainen ihminen tekemään tuottavaa työtä kohti samaa merkityksellistä maalia, tuomaan esiin ajatuksensa ja mielipiteensä, jakamaan osaamisensa työyhteisölle sekä osallistumaan aktiivisena toimijana ongelmien ratkaisuun. 

Uskallamme väittää, että ei ole olemassa toimialaa tai organisaatiota, joka ei joutuisi sopeutumaan muutoksiin markkinassa, digitalisaatiossa, asiakkaiden ostokäyttäytymisessä tai organisaation rakenteissa. Muutos on tullut jäädäkseen. Mutta miten ihminen parhaimmillaan toimii muuttuvassa maailmassa? Miten me voimme valjastaa muutoskyvykkyyden organisaation voimavaraksi?

ihmiskasitys-fi.png

Inhimillinen johtaminen varmistaa muutoskyvykkyyden ja sitoutumisen


Tulevaisuuden työ on jo täällä. Nyt ja tulevaisuudessa hyvässä työyhteisössä korostuvat inhimilliset ihmistaidot, kuten vuorovaikutusosaaminen, myötätunto ja -into sekä kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja hyödyntää tiimin erilaisia vahvuuksia ongelmien ratkaisussa. Vaikka teknologian osuus työelämässä lisääntyy, työtä tehdään kuitenkin ihmisten kanssa ja ihminen toimii parhaimmillaan silloin, kun häntä kohdellaan ihmisenä koneen jatkeen, robotin, kasvottoman massan tai resurssin sijaan. Inhimillinen johtajuus on ihmisen kokonaisvaltaista johtamista ja keskittymistä ihmisyyteen prosessien ja taloudellisten tunnuslukujen lisäksi. On aika nostaa ihminen johtamisen keskiöön.

Mikä ihmeen johtamisen ihmiskäsitys?

 

Jokaisessa organisaatiossa on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys. Se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja muovaa yrityskulttuuria. Yrityskulttuuria ja johtamiskulttuuria kehitettäessä ei ole yhdentekevää millaiseen ihmiseen organisaatiossanne uskotaan. Pysyvä muutos johtamiskulttuuriin saavutetaan johtamisen ihmiskäsitystä muuttamalla.

 

Tule kuulemaan miten vallitseva ihmiskäsitys vaikuttaa johtamiseen, joko parantaen työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Pahimmillaan epäterve ihmiskäsitys aiheuttaa motivaation laskua, tehottomuutta ja vastuun ulkoistamista. Kun ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän tekee parhaansa.​

Webinaarissa 29.5. klo 8:30-9:30 käsittelemme
Elina Aaltolainen-Harjuojan johdolla
 muun muassa:

Mikä ihmeen ihmiskäsitys?

Kulttuuri ilmentää vallitsevaa ihmiskäsitystä

 Miten nostaa ihminen yrityskulttuurin keskiöön?

Inhimillinen ihmiskäsitys on tulevaisuuden johtajan tärkein kyvykkyys. Kun ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän tekee parhaansa. Organisaatiossa vallitseva - tiedostettu tai tiedostamaton - ihmiskäsitys vaikuttaa johtamiseen ja työntekijäkokemukseen.

Kulttuurissa vallitseva ihmiskäsitys näkyy niin rakenteissa, ohjauksessa, toimintatavoissa sekä siinä miten toinen toisiimme arjessa suhtaudumme. 

Kun ihmiskäsitys muuttuu, myös työyhteisön kulttuuri muuttuu.

On aika nostaa ihminen johtamisen keskiöön. Pysyvä muutos johtamis-kulttuuriin saavutetaan johtamisen ihmiskäsitystä muuttamalla. 

Register to webinar

Ilmoittaudun mukaan webinaariin!

Kiitos ilmoittautumisesta!

bottom of page