top of page
  • Writer's pictureMatilda Kivinen

Näe ja kuule ihminen - johtamisen ihmiskäsitys

Yhä kovenevassa osaajamarkkinan kilpailussa voittajina selviävät organisaatiot, jotka onnistuvat rakentamaan ihmiskeskeisen kulttuurin. Sellaisen kulttuurin, jossa työntekijät voivat hyvin ja haluavat tehdä parhaansa. On siis uudenlaisen ihmisten johtamisen aika.


Johtamisen ihmiskäsitys tarjoaa holistisen viitekehyksen kohti parempaa johtajuutta.


Tuloksellinen johtamiskulttuuri rakentuu terveen johtamisen ihmiskäsityksen päälle.

Kun puhumme ihmiskäsityksestä tarkoitamme näkemystä siitä, mikä tekee ihmisestä ihmisen. Siis sitä, millainen olen itse ihmisenä ja millaisia muut ovat eri rooleissaan ja kuinka toimin ihmisten kanssa.


Jokaisessa organisaatiossa on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys. Se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja muovaa yrityskulttuuria. Yrityskulttuuria ja johtamiskulttuuria kehitettäessä ei ole yhdentekevää millaiseen ihmiseen organisaatiossanne uskotaan. Ihmiskäsitys on siis pohja, jolta yrityksen arkinen toiminta muodostuu. Ihmiskäsitys vaikuttaa niin sisäiseen vuorovaikutukseen, rakenteisiin, toimintatapoihin kuin työilmapiirinkin. Se vaikuttaa arjen pieniin ja suuriin päätöksiin.


Nostamalla ihminen johtamisen keskiöön luodaan paremmat edellytykset tuloksekkaalle liiketoiminnalle ja varmistetaan henkilöstön hyvinvointi.


Haluatko kuulla lisää?


Koostimme johtamisen ihmiskäsityksen eri ulottuvuuksista ääniversiot, koska tiedämme ihmisten olevan erilaisia myös tiedon omaksumisen suhteen.Comments


bottom of page